© A3 COPISENY SL - web 2015
Calendaris Oferim la fabricació de calendaris 100% personalitzats, afegint fotografies, logotips o qualsevol imatge que vulgueu. Fins hi tot la possibilitat de resaltar dies assenyalats per a confeccionar un calendari únic. Tipus de calendari Podem fer-los de sobretaula, de butxaca o imant i de pared per penjar.
“Amb el calendari us veuran durant tot l’any”
Calendaris de sobretaula Bàsicament els fem de dos tipus: Simple engomat o enquadernat. El primer és una cartolina impresa i engomada per anar plegada, normalment hi van 6 mesos a cada cara. El calendari de sobretaula enquadernat, arrenca d’una base com la de l’engomat, i s’hi afegeixen fulls enquadernats, normalment es fa servir un full imprès a dues cares per a cada dos mesos. Calendaris de butxaca Són els típics calendaris petits per portar en el moneder o bossa i que en moltes ocasions compleixen també la funció de les targetes de visita. Bàsicament els fem de dues mides i acabats, 53X77mm i 63X93mm. Els més petits de 53x77mm els acabem amb el plastificat encapsulat, que vol dir un laminat plàstic que sobrepasa els límits del calendari, deixant-lo completament hermètic, ja que el plàstic queda soldat als quatre cantos del calendari. Això li confereix una alta resistència sobretot a les humitats. El model de 63x93mm pot anar plastificat a dues o una cara (en cas que es pretengui escriure en una d’elles). Ofereix menor resistència que l’anterior però d’altra banda és més econòmic i una mica més gran. Això li confereix una millor lectura.
Calendaris de penjar Calendari compost de vàries pàgines, normalment una per a cada mes, -a vegades s’hi afegeix una pàgina per a la portada-. Totes elles enquadernades per la part superior, ja sigui el calendari vertical o horizontal. A cada pàgina, a mes del calendari, s’hi pot afegir fotografies, logotips, dibuixos, etc. La impressió pot ser a una cara, deixant en blanc el darrera de cada full, o a dues cares i per tant reduïnt a la meitat el nombre total de fulls del calendari. Calendaris amb faldó Són calendaris ideals per a pressupostos ajustats. A la part superior, -on hi ha la xapa amb el forat per penjar- només hi pot anar un full imprès a una cara. Aquí hi haurà la imatge o elements gràfics que es veuran durant tot l’any. A la part inferior hi va el faldó compost de 12 pàgines enquadernades amb grapes a la part superior, cada full té un troquelat amb punts que facil·liten retirar cada full un cop acabat el mes.
Calendari plastificat encapsulat 53x77mm Calendari plastificat 63x93mm
Simple
Enquadernat
Pressupost Pressupost
© A3 COPISENY SL - web 2015
Calendaris Oferim la fabricació de calendaris 100% personalitzats, afegint fotografies, logotips o qualsevol imatge que vulgueu. Fins hi tot la possibilitat de resaltar dies assenyalats per a confeccionar un calendari únic. Tipus de calendari Podem fer-los de sobretaula, de butxaca o imant i de pared per penjar.
“Amb el calendari us veuran durant tot l’any”
Calendaris de sobretaula Bàsicament els fem de dos tipus: Simple engomat o enquadernat. El primer és una cartolina impresa i engomada per anar plegada, normalment hi van 6 mesos a cada cara. El calendari de sobretaula enquadernat, arrenca d’una base com la de l’engomat, i s’hi afegeixen fulls enquadernats, normalment es fa servir un full imprès a dues cares per a cada dos mesos. Calendaris de butxaca Són els típics calendaris petits per portar en el moneder o bossa i que en moltes ocasions compleixen també la funció de les targetes de visita. Bàsicament els fem de dues mides i acabats, 53X77mm i 63X93mm. Els més petits de 53x77mm els acabem amb el plastificat encapsulat, que vol dir un laminat plàstic que sobrepasa els límits del calendari, deixant-lo completament hermètic, ja que el plàstic queda soldat als quatre cantos del calendari. Això li confereix una alta resistència sobretot a les humitats. El model de 63x93mm pot anar plastificat a dues o una cara (en cas que es pretengui escriure en una d’elles). Ofereix menor resistència que l’anterior però d’altra banda és més econòmic i una mica més gran. Això li confereix una millor lectura.
Calendaris de penjar Calendari compost de vàries pàgines, normalment una per a cada mes, -a vegades s’hi afegeix una pàgina per a la portada-. Totes elles enquadernades per la part superior, ja sigui el calendari vertical o horizontal. A cada pàgina, a mes del calendari, s’hi pot afegir fotografies, logotips, dibuixos, etc. La impressió pot ser a una cara, deixant en blanc el darrera de cada full, o a dues cares i per tant reduïnt a la meitat el nombre total de fulls del calendari. Calendaris amb faldó Són calendaris ideals per a pressupostos ajustats. A la part superior, -on hi ha la xapa amb el forat per penjar- només hi pot anar un full imprès a una cara. Aquí hi haurà la imatge o elements gràfics que es veuran durant tot l’any. A la part inferior hi va el faldó compost de 12 pàgines enquadernades amb grapes a la part superior, cada full té un troquelat amb punts que facil·liten retirar cada full un cop acabat el mes.
Calendari plastificat encapsulat 53x77mm Calendari plastificat 63x93mm Simple Enquadernat
Pressupost Pressupost